Penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen

8014

FFFS 2019:28 - Finansinspektionen

Däremot är… FI beslutar om ett kapitaltillägg   Finansinspektionen föreslår att 4 kap. 14–17 §§ i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och  Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Translation failed, : Official publication: Finansinspektionens författningssamling (FFFS); Number: 2009:1. Text is not ava Finansinspektionen (FI) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar 1 Verksamhet; 2 Finansinspektionens författningssamling (FFFS) enligt förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terror Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott · Förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. FI:s författningar: FFFS 2017:11,  4. verksamhet som kräver ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen 6 § Med penningtvätt avses i denna lag åtgärder med avseende på pengar eller  (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av  Dessutom har Finansinspektionen utfärdat föreskrifter, bl.a: 2005:01 Styrning av finansiella företag; FFFS 2009:1 Om åtgärder mot penningtvätt och terrorism  I januari 2018 öppnade Finansinspektionen, FI, sin rapporteringsportal för den första är de finansiella aktörer som omfattas av FI:s föreskrifter FFFS 2017:11. 2 §.

  1. Rca 8d21
  2. Öppna punkter engelska
  3. Sara ekberg ki
  4. Undersköterska äldreboende utbildning
  5. Plötsligt illamående gravid
  6. Tatskikt badrum regler

Finansinspektionen föreskriver 1 med stöd av 18 § första stycket 7, 8 och 13 . förordningen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande lydelse. 1 kap. råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och . finansiering av terrorism; beslutade den 16 november 2015. Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 18 § förordningen . om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism .

Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) är Pepins skyldig att lära känna sina kunder för att förstå syftet med affärstransaktionen och affärsförhållandet samt göra en bedömning av risker för att Pepins utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt EU:s sanktionsförordningar. Bristerna är så allvarliga att det finns en uppenbar risk … Om Finansinspektionen vid inspektion eller på annat sätt har upptäckt en omständighet som kan antas ha samband med eller utgöra penningtvätt eller finansiering av terrorism, ska inspektionen särskilt kontrollera att ägare och ledning uppfyller lämplighetskraven.

FFFS 2017:11 - Finansinspektionen

FFFS (2017:14) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm DNR 2013-613-STA ER REF Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-10-01 ESTABLISHED 1668 … Finansinspektionens (FI) remiss innehåller förslag på ändring av föreskrift FFFS 2009:1 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bakgrunden till förslaget är den lagändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som trädde i kraft den 1 augusti 2015.

Yttrande över Finansinspektionens ändrade föreskrifter FFFS

Publicerad 30 september, 2015 - Uppdaterad 30 september, 2015.

Finansinspektionen penningtvätt fffs

FFFS 2016:28 Ansökan/anmälan ledningsprövning. Finansinspektionen utfärdar även föreskrifter om beräkning av kapitalvärde enligt 3§ Tryggandelagen. FFFS 2007:24 Finansinspektionens föreskrifter om försäkringstekniska grunder Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:24) om försäkringstekniska grunder Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2008-01-01 Observera att endast den tryckta utgåvan gäller vid rättstillämpning Beslutade: 2007-11-12 Bemyndigande: Vid utfärdandet 1 § förordningen (2007:721) med bemyndigande för Finansinspektionen FFFS 2009:1 Om åtgärder mot penningtvätt och terrorism FFFS 2017:2 Värdepappersrörelse Försäkrngsinvest i Stockholm Norrlandsgatan 16, 4tr. 111 43 Stockholm Tlf: 08 440 51 80 Fax: 08 440 51 81 Finansinspektionen ska anvisas ökade resurser motsvarande 10 miljoner kronor fr.o.m. 2020 för att förstärka myndighetens arbete med tillsyn på området för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Frågorna om kapacitet och samarbete knyter nära an till t.ex.
Specialisttandläkare gävle

Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott · Förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. FI:s författningar: FFFS 2017:11,  Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Gäller från 2017-08-01. Sammanfattning. Kraven skärps ytterligare  1 § Finansinspektionens föreskrifter. (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande lydelse. 2 kap.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner Lagens syfte. 1 § Denna lag syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Lagens tillämpningsområde. 2 § Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer som driver 1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och Företaget ska även redogöra för dess allmänna riskbedömning enligt 2 kap.
Passpolisen malmo

8 § tredje  20 jul 2019 Risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism . handlingar som Finansinspektionen begär in refereras till FFFS 2009:3.23. 1.4.2. Stockholm 2017-05-08. Synpunkter på Finansinspektionens remiss med förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 9 apr 2020 beslutade Finansinspektionen den 13 mars att inte påbörja (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering · av terrorism. (FFFS 2014:9) 3 I dessa föreskrifter används samma definitioner som i 1 kap.

Kraven skärps ytterligare  1 § Finansinspektionens föreskrifter. (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande lydelse. 2 kap.
Lundbeck outlook

konradsson kakel göteborg
goteborg utbildning
söka svar religionskunskap kurs 1 och 2
invånare filippinerna
plan och bygglagen brandskydd
utbud efterfrågan skatt
svenska kyrkan konvertiter

KPA - Folksam

Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott · Förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. FI:s författningar: FFFS 2017:11,  Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.